Náš tím

Náš tím

Bc.Vanda Sarvašová

Riaditeľka spoločnosti

Bc. Marianna Kukolíková

Vedúca predaja

Ján Vaculčiak

Vedúci servisu

Ján Csank

Vedúci skladu

Bc. Igor Golian

Ekonóm

Tomáš Bodor

Vedúci dielne

Csaba Leczó

Servisný poradca

Filip Pisár

Servisný poradca